• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ထိုင္းသိပၸံနည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလားအလာေကာင္းမြန္

(GMT+08:00) 2018-10-11 14:52:11

ထိုင္းႏို္င္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံအမတ္ၾကီး လ်ိဳက်န္႔က ထိုင္းႏိုင္ငံသည္တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိိမ္နီးခ်င္းေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ သိပၸံနည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေတြး အေခၚနီးစပ္ျပီးသိပၸံနည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလားအလာေကာင္းမြန္ေၾကာင္းယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟုတရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရသိပၸံနည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေသာ ႏွစ္ ၄၀ ျပည္႔ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သိပၸံနည္းပညာ ပူးတြဲေကာ္မတီအစည္းအေဝး ၂၁ ၾကိမ္ က်င္းပခဲ႔ျပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ရပ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ကို အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္၊ ေဆးဝါ၊ ဇီဝစသည္႔နယ္ပယ္မ်ားစြာပါဝင္ျဖစ္္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   Webradio