• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အီရတ္သမၼတသစ္ ဘာဟာ႔မ္-ဆာလီထံသို႔ ရီွက်င္႔ဖိန္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔

(GMT+08:00) 2018-10-10 16:27:02

        တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က အေရြးခံရေသာ အီရတ္သမၼတသစ္ ဘာဟာ႔မ္-ဆာလီထံသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

        ထိုသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ႔ရာ ရီွက်င္႔ဖိန္က တရုတ္-အီရတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရိုးရာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအစဥ္အလာရိွေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္မ်ားအတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ဘက္တြင္ ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလည္း လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ကာ လူမႈ ယဥ္ေက်းမႈ ဘက္တြင္လည္း ပိုမိုရင္းႏီွးစြာ ကူးလူးဖလွယ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အေပၚ မိမိ္အေနႏွင္႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ သမၼတ ဘာဟာ႔မ္-ဆာလီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင္႔ အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအျငင္းပြားမႈ ေက်ေအးေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူေရးျဖစ္စဥ္ကို တည္ၿငိမ္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး အီရတ္ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ လမ္းစဥ္တြင္ ပိုမို ၾကီးျမတ္ေသာ ေအာင္က်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရိွရန္ ဆုေတာင္းေၾကာင္း၊ မိမိအေနႏွင္႔ တရုတ္-အီရတ္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားၿပီး တရုတ္-အီရတ္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ထားရိွသည္႔ ႏွစ္ ၆၀ ျပည္႔ေျမာက္ႏွစ္ျဖင္႔ တရုတ္-အီရတ္ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုတိုးတက္ရန္ႏွင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူျပည္သားမ်ား အက်ဳိးရရိွေစရန္အတြက္ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio