• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပထမဆံုးအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းသင္တန္းဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-10-10 15:17:46

 

   Webradio