• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပိုင္မာခ်ီလင္က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုဦးေဆာင္ျပီး တတိယအၾကိမ္ ဥေရာပ-အာရွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္
ပိုင္မာခ်ီလင္က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုဦးေဆာင္ျပီး တတိယအၾကိမ္ ဥေရာပ-အာရွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္

(GMT+08:00) 2018-10-10 14:52:45

ယခုလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ တတိယအၾကိမ္ ဥေရာပ-အာရွႏို္င္ငံမ်ား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအစည္းအေဝးကို တူရကီ အန္နာလီယာျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အျမဲတန္ေကာ္မတီဒုဥကၠဌ ပိုင္မာခ်ီလင္သည္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ျပီး ယင္းအစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါ သည္။

ပိုင္မာခ်ီလင္က အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ႔ရာ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား သည္ လက္ေတြ႔က်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးခ်ီတက္မႈတြန္းအားေပးရန္လိုအပ္ျပီး အၾကိဳးတူဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင္႔စည္ပင္သာယာေရးကိုတိုးျမွင္႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   Webradio