• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမွ်ာ္အျမင္ရွိရွိျဖင္႔ တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရႈျမင္သင္႔ဟု ကမၻာ႔ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႔ အရာရွိ ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-10-10 10:53:29

ကမၻာ႔ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႔ အာဖရိကေရးရာ ဥကၠ႒ အာေပေပး ေစလာစီက၊ အေနာက္တုိင္းပုံစံ အေတြးအေခၚမွ ခုန္ထြက္ၿပီး အေမွ်ာ္အျမင္ရွိသည္႔ ရႈေထာင္႔နွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရႈေထာင္႔မွေန၍ တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရႈျမင္သင္႔ေၾကာင္း မၾကာမီက စီအာအုိင္ သတင္းေထာက္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ အေနာက္မီဒီယာ အခ်ိဳ႔သည္ "တရုတ္ျပည္၏ ေၾကြးျမီ ေထာင္ေခ်ာက္" ဟူသည္ကုိ ဖန္တီး၍ တရုတ္ျပည္၏ အာဖရိက၌ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကုိ ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ႔သည္။ ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အာေပေပက၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဖရိက နုိင္ငံ ၆ နုိင္ငံ ၇ နုိင္ငံတုိ႔ ေၾကြးၿမီ အက်ပ္အတည္း ၾကံုရသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသူမွာ မတူျခားနားေသာ နုိင္ငံတကာ ေၾကြးရွင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ အာဖရိကဆုိင္ရာ ေငြရင္းျမွုပ္နွံမႈမွာ အားလုံး ေဒသခံမ်ား အေရးတစ္ၾကီး လုိအပ္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio