• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေရွ့ႏွင့္အလယ္ဥေရာပေဒသတြင္စြမ္းအင္မ်ိဳးစံုတည္ရွိေရးျပႆနာကို ကန္-ခရိုေအးရွားတို႔ ေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2018-09-14 14:47:02

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးပြန္ေပအိုသည္ ၁၂ ရက္ေန႔က ခရိုေအးရွား ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဘရစ္ဂ်စ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာအေရွ့ႏွင့္အလယ္ဥေရာပေဒသတြင္ စြမ္းအင္မ်ိဳးစံုတည္ရွိေရးစသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ယမန္ေန႔ ၁၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ဝန္ၾကီးႏွစ္ဦးတို႔သည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တင္သြင္းရန္အတြက္ ခရိုုေအးရွားႏိုင္ငံ၏ သိုေလွာင္ေရး အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအပါအဝင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ အေရွ့ႏွင့္အလယ္ဥေရာပေဒသတြင္ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ႔မႈ မ်ိဳးစုံ တည္ရွိေရးကို တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio