• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

စတုတၳအႀကိမ္ အေရွ႕တိုင္း စီးပြားေရး ဖိုရမ္သို႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ တက္ေရာက္ခဲ႔ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဝမ္ယိ မိတ္ဆက္ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2018-09-13 15:04:34

စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ရုရွားတြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ အေရွ႕တိုင္း စီးပြားေရး ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ၄င္းခရီးစဥ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ဝမ္ယိက ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ အစီအစဥ္မ်ားစြာ ရွိၿပီး အနက္အဓိပၸါယ္လည္း မ်ားစြာရွိကာ နက္နဲရွည္ၾကာေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈလည္း ရွိေၾကာင္း၊ နာရီ ၃၀ၾကာ Vladivostok ခရီးစဥ္အတြင္း ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လႈပ္ရွားမႈ ၁၀ခုေက်ာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ win-win အေျခခံမူမ်ားကို စဲြကိုင္ကာ တရုတ္-ရုရွား ဆက္ဆံမႈ အတြက္ တြန္းအားေပးမႈ သစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပး၍ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ေရွ႕အလား အလာသစ္ကို ဖန္တီးေပးၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈ အတြက္ အေျခအေနသစ္လည္း ဖန္တီးေပးေၾကာင္း၊ ယင္းခရီးစဥ္သည္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ နက္ရိႈင္းေစသည့္ ခရီး၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ တိုးပြားေစသည့္ ခရီး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေရးခရီးႏွင္႔ win-winကို တြန္းအားေပးေရး ခရီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ဝမ္ယိက ၄င္းခရီးစဥ္သည္ တရုတ္-ရုရွား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ အၾကား ကူးလူးဖလွယ္မႈကို ေႏြးေထြးေစၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္႔ကို တိုးျမွင္႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္-ရုရွား အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္မႈႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား အၾကား ကူးလူးဖလွယ္မႈကို ဆက္ခံျပန္႔ပြားေစေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင္႔ ရုရွား အၾကား အက်ိဳးစီးပြား ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းကို နက္ရိႈင္းေစၿပီး ေဒသႏၲရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေရွ႕အလားအလာ ကို ေဖာ္ထုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဦးေဆာင္ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးႏွင္႔ win-win ေရွ႕အလားအလာကို ဖန္တီးေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝမ္ယိက ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ အတြက္ေရာ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျခားေရး လုပ္ငန္း ခိုင္မာေစေရး အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိၿပီး တရုတ္ျပည္မွ အနီးဝန္းက်င္ႏွင္႔ လူသား ကံၾကမၼာ အသ���ုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေရးႀကီး သည့္လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio