• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ပူတင္နွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2018-09-12 10:52:46

     တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က Vladivostok ၌ ရုရွား နိုင္ငံသမၼတ ပူတင္နွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ ၂ နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တို႔အေနနွင္႔၊ ယခုနွစ္ အတြင္း တရုတ္-ရုရွားဆက္ဆံမႈသည္၊ ပိုမိုတက္ၾကြစြာတိုးတက္လာျပီး၊ ပိုမိုျမင္႔မားေသာ အဆင္႔အတန္းနွင္႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ဖြ႔ံျဖိဳးေသာ အခ်ိန္ကာလသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျပီဟု မွတ္ယူၾကေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာအေျခအေနမည္သို႔ ေျပာင္းလဲေစကာမူ၊ တရုတ္နွင္႔ ရုရွား တို႔သည္၊ ၂ နို္င္ငံဆက္ဆံမႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစျပီး၊ ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္း တည္ျငိမ္မႈကို ခိုင္ျမဲစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားမည္ဟု နွစ္ဦးနွစ္ဖက္တို႔က သေဘာတူၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက Vladivostok သို႔ေရာက္ရွိျပီးေနာက္၊ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင္႔  ပူတင္နွင္႔ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္၊ ယခုနွစ္အတြင္း ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ ပူတင္တို႔၏ တတိယအၾကိမ္ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ရံုသာမက၊ ၂၀၁၃ခုနွစ္မွစ၍ နွစ္ဦး နွစ္ဖက္တို႔၏ ၂၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ရာ၌ ရွီက်င္႔ဖိန္က အၾကီးစားလႈပ္ရွားမႈက်င္းပဖို႔ ၂ နိုင္ငံတို႔ အျပန္အလွန္ေထာက္ခံအားေပးျခင္းသည္၊ တရုတ္၊ ရုရွား ၂ နိုင္ငံတို႔၏ အစဥ္အလာ ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ အေရွ႔တိုင္းစီးပြားေရးဖိုရမ္သည္၊ ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရွိဳင္းေစေရးအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းဖန္တီးေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ေခါင္းေဆာင္နွစ္ဦးတို႔သည္၊ အတူတကြအေရးထားၾကသည္႔ နိုင္ငံတကာနွင္႔ ေဒသ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ႔ၾကသည္ဟု သတင္းအရသိရ သည္။

   Webradio