• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထံုလင္ျပတိုက္

(GMT+08:00) 2018-08-10 16:18:35

        ထံုလင္ၿမိဳ႕ဟာ တရုတ္သမိုင္းမွာ ေၾကးသတၱဳတူးေဖာ္ေရးနဲ႔ က်ဳိခ်က္ေရးကို အေစာဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ေနရာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေၾကးၿမိဳ႕ေတာ္လို႔ ေခၚေလ႔ရိွတယ္။

   Webradio