• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နန္ကင္းျပတိုက္

(GMT+08:00) 2018-08-10 16:17:12

သမိုင္းသက္တမ္း ၈၅ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္တဲ႔ နန္ကင္းျပတိုက္မွာ ယန္စီျမစ္ဝွမ္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႔ရိွတဲ႔ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အမ်ားအျပားကို ျပသထားပါတယ္။

   Webradio