• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကုန္သြယ္မႈစစ္ပဲြေၾကာင္႔ အေမရိကန္လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အဓိကနစ္နာဆံုးရံႈသူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ျပင္သစ္မီဒီယာဆို

(GMT+08:00) 2018-08-10 16:07:33

        အေမရိကန္အစိုးရ စတင္ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈစစ္ပဲြေၾကာင္႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ အဓိက နစ္နာဆံုးရံႈးသူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္သစ္မီဒီယာမ်ားက မၾကာခင္ရက္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

       ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ အဓိကသတင္းစာျဖစ္သည္႔ les echos သတင္းစာသည္ "ကုန္သြယ္မႈစစ္ပဲြေၾကာင္႔ အေမရိကန္လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အဓိကနစ္နာဆံုးရံႈးသူျဖစ္ေစမည္" ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေဆာင္းပါးထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ Ford ၊ General Motors၊ Whirlpoolႏွင္႔ Coca-Colaစသည္႔ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၃လပတ္ အစီရင္ခံစာအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္သြယ္မႈစစ္ပဲြေၾကာင္႔ နစ္နာဆံုးရံႈမႈ ခံေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ တရုတ္ သံမဏိႏွင္႔ ဒန္ပစၥည္းမ်ားအား အခြန္တိုးေကာက္ျခင္းေၾကာင္႔  အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ား မ်ားစြာ ေစ်းတက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

        လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္တိုးမ်ားလာျခင္းကို အေမရိကန္ စားသံုးသူမ်ားဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗူး နဲ႔ ေရာင္းခ်ေသာ Coca-Cola ေစ်းႏႈန္း တိုးမ်ားလာၿပီး General Motors အခ်ဳိ႕ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ဳိးလည္း ေစ်းတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဆာင္ပါးတြင္ ေရးသားထားသည္။

        ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ အဓိကမီဒီယာျဖစ္ေသာ Le Monde သတင္းစာက "ကုန္သြယ္မႈစစ္ပဲြသည္ အေမရိကန္ကို ဒဏ္ေပးေနၿပီ"ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေဆာင္ပါးထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္ျခင္းကို လက္စားေခ်သည္႔အေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းႏွင္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတို႔သည္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ား ခံေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားသည္။

   Webradio