• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံ အရပ္သားခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုဖလွယ္ပြဲ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-08-10 14:37:50

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံအရပ္သား ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝး ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုဖလွယ္ပြဲ၊ ၆ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ လူငယ္မ်ားယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ပြဲ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယခုလ ၉ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်မ္တိုးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ "သေဘာတူညီခ်က္"သည္ ယင္းအခမ္းအနား၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

၎လႈပ္ရွားမႈကို ယခုလ၆ရက္ေန႔မွ ၉ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ခ်မ္တိုးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏို္င္ငံအသီးသီး ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ထပ္မံနက္ရႈိင္းေစရန္၊ တရုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏို္င္ငံအသီးသီး၏ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး ၃ႀကိမ္၊ ေဒသမ်ားကူးလူးဖလွယ္ပြဲႏွင့္ လူငယ္ဖိုရမ္မ်ားကို က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio