• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ ၇ လအတြင္း တရုတ္ျပည္ ကုန္စည္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ၈ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာ

(GMT+08:00) 2018-08-10 09:32:39

တရုတ္ အေကာက္ခြန္ ဌာနခ်ဳပ္မွ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ ၇ လ အတြင္း တရုတ္ျပည္ ကုန္စည္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ ဘီလိယံ ၁၆၇၂၀ ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၈ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းမွာ ျမန္ျမန္မွန္မွန္ တုိးတက္ လာေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာစာရင္းအရ၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ၇ လအတြင္း တရုတ္ျပည္နွင္႔ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ အာဆီယံနွင္႔ ဂ်ပန္တုိ႔၏ သြင္းကုန္ ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ တုိးျမင္႔လာၿပီး၊ ရုရွား အပါအဝင္ BRICS နုိင္ငံမ်ားနွင္႔ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ တုိးတက္မႈ အသင္႔အတင္႔ လ်င္ျမန္ပါေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio