• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအပက္အစည္းအေဝး အဓိကအေၾကာင္းအရာ ၃ ခုကို ခ်ီလီ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2018-07-13 11:07:52

        ခ်ီလီ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပခဲ႔ရာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည္႔ ေအပက္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ဒီဂ်ီတယ္စီးပြားေရး၊ ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင္႔ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စသည္႔ အေၾကာင္းအရာ ၃ ခုကို အာရံုစိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

        ေအပက္အဖဲြ႔ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အလြတ္သေဘာထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရိွ အန္ဒိုဖာဂါ႔စတာၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သရပါသည္။

   Webradio