• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၈ခုနွစ္ ယူရိုဇုံ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈခန္႔မွန္းေျခ ဥေရာပေကာ္မရွင္ နွိမ္႔ခ်

(GMT+08:00) 2018-07-13 11:07:29

      ဥေရာပေကာ္မရွင္သည္၊ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေႏြရာသီ စီးပြားေရးခန္႔မွန္းခ်က္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ၊ အေမရိကန္နိုင္ငံေၾကာင္႔ ျဖစ္ေစေသာ ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေနတင္းမာမႈနွင္႔ ေရနံေစ်းတက္မႈမ်ားေၾကာင္႔၊ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ယူရိုဇံု စီးပြားေရး တိုးတက္မႈနႈန္းမွာ ၂.၁ ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ျပီး၊ ေမလက ခန္႔မွန္းထားသည္႔ ၂.၃ ရာခိုင္နႈန္းထက္ နိမ္႔သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရသည္။

ဥေရာသမဂၢ စီးပြားေရးနွင္႔ ေငြေၾကးေရးရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ Moscovici က ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေနတင္းမာမႈ ပိုမိုဆိုးရြားသြားပါက၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္အေနနွင္႔၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈခန္႔မွန္းေျခကို နွိမ္႔ခ်ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္း အရသိရသည္။

   Webradio