• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျမန္မာလမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိ

(GMT+08:00) 2018-07-13 11:05:57

     Belt & Road တည္ေဆာက္မႈကို ေရွ႕သို႔ တြန္းအားေပးလာသည္ႏွင္႔အမွ် တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ တံတား၊ လမ္း စသည္႔ အေျခခံအေဆာက္အဦ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာကို ရရွိခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တံတား ဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ တံတား၊ လမ္းတည္ေဆာက္ေရးဘက္မွ နည္းပညာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေရွ႕တန္းေနရာ၌ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦကို အားျဖည္႔ တြန္းအားေပးရာတြင္ တရုတ္မွ ေခတ္မွီတုိးတက္ေသာ နည္းပညာကို ေရြးခ်ယ္၍ ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္က ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္သည္႔ သံလွ်င္တံတားမွေန ယခုႏွစ္ မတ္လ တည္ေဆာက္ရန္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားေသာ ကြမ္လံုတံတားႀကီးအသစ္အထိ ႏွစ္ဖက္ကမ္းရွိတံတားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈကို အဆင္ေျပေစသည္႔အျပင္ တရုတ္ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အဆက္ဆက္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးေပါင္းကူးတံတားလည္း ျဖစ္သြားေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

   Webradio