• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏိုင္ငံစံု၀ါဒ၏ အေရးၾကီးေၾကာင္း ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2018-07-13 10:55:43
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္သည္ ႏိုင္ငံစံု၀ါဒႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေပၚ မူတည္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံမူသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရင္ဆိုင္ရာ၌ အေရးၾကီးေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က အေလးထားေသာ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

၄င္းေန႔က က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔ အထူးသျဖင္႔ အေမရိကန္သည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာ စည္းစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းဆိုင္ရာသတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ဂူတာရက္စ္က ကမၻာ႔ျပည္သူမ်ားသည္ ကုလသမဂၢကို ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အေရးၾကီးႏိုင္ငံစံု၀ါဒဆိုင္ရာကိရိယာအျဖစ္ သေဘားထားေန သည္ဟု မိမိယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio