• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ဗဟုိလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ အျမတ္အစြန္း လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာ

(GMT+08:00) 2018-07-13 09:48:36

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္မႈ ဝင္ေငြ ပမာဏမွာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၁၃၇၀၀ ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၀ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ တုိးလာေၾကာင္း၊ အျမတ္အစြန္း ပမာဏမွာ ယြမ္ ၈၈၇ ႔၇၉ ဘီလီယံ ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၂၃ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာကာ စံခ်ိန္သစ္ တင္နုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ေၾကြးၿမီ အေျခအေနသည္လည္း တည္ျငိမ္မႈ ထဲတြင္ ေလ်ာ႔နည္းလာရန္ အရွိန္ ေပၚလာေနေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရးရုံး၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွ သတင္း ရရွိပါသည္။

တရုတ္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္နွင္႔ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားသစ္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာၿပီး၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင္႔ အင္တာနက္ အသုံးျပဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အသင္႔အတင္႔ ျမန္ဆန္စြာ တုိးတက္လာကာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္သစ္မွ ဝင္ေငြပမာဏသည္ ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၅၀ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

   Webradio