• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-07-12 09:39:23

ျမန္မာနုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ရာ ဘက္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ အေနနွင္႔ တုိင္းရင္းသား ျပန္လည္ သင္႔ျမတ္ေရးနွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္တဲြ ၾကိဳးပမ္းၾကရန္ ပန္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ျမန္မာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ အကဲခတ္မ်ား အပါအဝင္ ဘက္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုအၾကိမ္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားအနက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ အဖဲြ႔ ၁၀ ဖဲြ႔နွင္႔ စခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုိေသးေသာ အဖဲြ႔ ၇ ဖဲြ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio