• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၈ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းက ရွင္းက်န္းျပည္နယ္မွ အျခားေဒသသို႔ ပို႔လႊတ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပမာဏ တည္ျငိမ္စြာ တုိးမ်ားလာ

(GMT+08:00) 2018-07-11 16:03:43

တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ရွင္းက်န္းလွ်ပ္စစ္အား လိမိတက္ကုမၸဏီမွ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအရ  ယခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းက ရွင္းက်န္းျပည္နယ္မွ အျခားေဒသသို႔ လွ်ပ္စိဓါတ္အား စုစုေပါင္း ၂၄.၄၄၄ဘီလီယံ ကီလိုဝပ္နာရီကို ပိုလႊတ္ျပီး မႏွစ္ကအလားတူအခ်ိန္ကာလကထက္ ၁၀.၂၁ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ပို႔လႊတ္ေသာ စြမ္းအင္သစ္ပမာဏမွာ ၁၀.၁၁၅ ဘီလီယံကီလိုမီဝပ္နာရီရွိျပီး ပမာဏ၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ရွင္းက်န္းေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ သတင္းအရသိရပါသည္။

   Webradio