• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပီကင္းယူနီဗာစီတီ ၌ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားက်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-07-11 15:50:08

ယေန႔၊ဇူလိုင္လ(၁၂)ရက္ေန႔၌တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ပီကင္းယူနီဗာစီတီ၌ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားက်င္းပရာပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ယခုအၾကိမ္ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားတြင္.ရိုးရိုးဘြဲ႕.မဟာဘြဲ႕.ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိသူစုစုေပါင္း၁၈၀၃၄ဦး၊တရုတ္အစိုးရပညာေတာ္သင္ဆုရ၊ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊မူဝါဒေရးရာအထူးျပဳ(မဟာဘြဲ႔)ရရွိသူ၊ႏိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ(၃၀)ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။တရုတ္ျပည္ဟာ ပညာေတာ္သင္ဦးေရ အဆက္မျပတ္တိုးခ်ဲ႕ေအာင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိျပီး အာရွတိုက္မွာ ပညာေတာ္သင္ဦးေရ အ မ်ားဆံုးေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာျပီျဖစ္ပါတယ္။တရုတ္ႏိုင္ငံဟာလူေတာ္မ်ားကိုပံ့ပိုးျခင္းကိုပိုမိုတြန္း

အားေပးေဆာင္ရြက္ေနသလို၊လူေတာ္မ်ားအတြက္လုပ္ငန္းနဲ႔ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းကိုလဲဖန္တီးေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။၂၀၁၇၊ခုႏွစ္မွာကမၻာ့ေဒသအရပ္ရပ္မွပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား(၅)ေသာင္း(၈)ေထာင္ေက်ာ္ဟာတရုတ္အစိုးရရဲ႕ပညာသင္စေကာ္လာရရွိျပီးတရုတ္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားဦးေရရဲ႕(၁၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔သိရပါ

တယ္။

   Webradio