• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္ထုတ္ျပန္ေသာ တရုတ္မွ အေမရိကန္သုိ႔တင္ပုိ႔ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ တန္ဖိုးရွိကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္တုိးေကာက္ေရးစာရင္းဇယားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတုန္႔ျပန္

(GMT+08:00) 2018-07-11 15:43:38

     တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက အေမရိကန္ ထုတ္ျပန္ေသာ တရုတ္မွ အေမရိကန္သုိ႔တင္ပုိ႔ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ တန္ဖိုးရွိကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္တုိးေကာက္ေရးစာရင္းဇယားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ယေန႔ ၁၁ ရက္ေန႔က စကားေျပာၾကားခဲ႔သည္။

၄င္းေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ဘက္မွ လုပ္ရပ္ကို တုန္လႈပ္ မိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ အရင္းခံအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ တရုတ္အစုိးရသည္ ယခင္ကဲ႔သို႔ လုိအပ္ေသာ တုန႔္ျပန္မႈကို မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio