• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္-အာရပ္နုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ အဌမ အၾကိမ္ ဝန္ၾကီးအဆင္႔ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2018-07-10 15:05:36

တရုတ္-အာရပ္နုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ အဌမ အၾကိမ္ ဝန္ၾကီးအဆင္႔ အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီး၌ ဖြင္႔လွစ္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္-အာရပ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈကုိ လက္တဲြ တြန္းအားေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီး၊ တရုတ္နွင္႔ အာရပ္တုိ႔သည္ ဘက္စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္တဲြ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ အနာဂတ္ကုိ ေရွးရႈသည္႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ထားရွိရန္ သေဘာတူၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းသည္ တရုတ္-အာရပ္ ဆက္ဆံမႈ ဘက္စုံ တုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးၿပီး နွစ္ဘက္ က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဆင္႔ကာလသစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္နွင္႔ အာရပ္နုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္သည္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမွင္႔ျခင္း အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ား၌ လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖြယ္ရာမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ပုိးလမ္းမၾကီး စိတ္ဓါတ္ ထြန္းကားေစၿပီး၊ တရုတ္နွင္႔ အာရပ္ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရးနွင္႔ နွစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြါးေရးနွင္႔ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း ထူေထာင္၊ တြန္းအားေပးရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ Belt and Road လက္တဲြ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိ တုိးျမွင္႔ျခင္းနွင္႔ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္-အာရပ္ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ လက္တဲြတြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio