• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နဲ႔အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးမႈဆုိင္ရာ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ တရုတ္နုိင္ငံက ရင္ဆုိင္နုိင္စြမ္းရွိ

(GMT+08:00) 2018-07-10 15:02:17

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြမွာ ေအာင္သူ မရွိဘူး ဆုိသလုိ တရုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ အၾကား လူသား စီးပြါးေရး သမုိင္းမွာ အၾကီးဆုံးေသာ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြ ျဖစ္ပြါး ပါက နွစ္ဖက္ စလုံး မလဲြမေသြပဲ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ နုိင္ငံဟာ သက္ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေစာေစာစီးစီး ခန္႔မွန္းထားၿပီ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ဒီလ ၉ ရက္ေန႔ညက၊ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက တရုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးမႈဆုိင္ရာ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ား ေလ်ာ႔ပါးေစေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၾကံဆခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒါေတြ အနက္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ခံရတဲ႔ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈကုိ ဆက္တုိက္ ေလ႔လာ အကဲျဖတ္မွာ ျဖစ္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ တုိးလာတဲ႔ အခြန္ ဝင္ေငြကုိ အဓိကအားျဖင္႔ ကုမၸဏီနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈ ေလ်ာ႔ပါးေရး နယ္ပယ္မွာ အသုံးျပဳမွာ ျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ သြင္းကုန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အားေပးမွာ ျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြါး ထိန္းသိမ္းေရးကုိ အားျဖည္႔ၿပီး ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးမွာ ျဖစ္ျခင္း စတာေတြ ပါဝင္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

တရုတ္နုိင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ တစ္ခုတည္းေသာ စက္မႈ အမ်ိဳးအစား အကုန္လုံး ပုိင္ဆုိင္တဲ႔ နုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ သန္း ၁၄၀၀ ေလာက္ ရွိတဲ႔ ၾကီးမားတဲ႔ စားသုံးကုန္ ေစ်းကြက္ ပုိင္ရွိပါတယ္။ ဆုိလုိတာက၊ အခက္ဆုံးေသာ အေျခ ၾကံဳလာရင္လည္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးမွာ အတြင္းပုိင္း လည္ပတ္မႈ ေဖၚေဆာင္နုိင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈရဲ႕ ၉၁ ရာခုိင္နွုန္းဟာ ျပည္တြင္း ဝယ္လုိအားကုိ အားကုိးတာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ဝယ္လုိအားရဲ႕ ၆၀ ရာခုိင္နွုန္းဟာ စားသုံးမႈကုိ အားကုိး ေနပါတယ္။ ဒီ႔ထက္ ပုိအေရးၾကီးတာ ကေတာ႔ တရုတ္ျပည္၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး အသြင္ပုံစံ ျဖစ္တဲ႔ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ အေရအတြက္ဟာ ကမၻာ႔ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ တြန္းအားေပးေရး မူဝါဒဟာ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ ပုိမုိ ခုိင္ခံ႔ လာေစေနတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တရုတ္နုိင္ငံဟာ တေလွ်ာက္လုံး ဆုိသလုိ သတ္မွတ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ အရ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္းကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အဲဒါဟာ နုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္စိတ္ကုိ မ်ားစြာ တုိးလာေစပါတယ္။ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းက မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္တဲ႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ စုံစမ္းမွု အစီရင္ခံစာမွာ၊ အသင္းဝင္ ၇၄ ရာခုိင္နွုန္းဟာ ဒီနွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္မွာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ တုိးခ်ဲ႔ဖုိ႔ စီစဥ္ ေနၿပီး အဲဒီ အခ်ိဳးအစားဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ နွစ္မ်ား အတြင္း အျမင္႔ဆုံးပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေပါင္းရုံး သုံးသပ္ ပါက တရုတ္နဲ႔အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးမႈဆုိင္ရာ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ တရုတ္နုိင္ငံက ရင္ဆုိင္နုိင္စြမ္း ျပည္႔ျပည္႔ဝဝ ရွိတယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္က ေဖၚျပၾကပါတယ္။

   Webradio