• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဝမ္ယိသည္ တရုတ္-အာရပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ဝန္ႀကီးအဆင္႔အ စည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2018-07-10 14:44:34

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ယိသည္ ယမန္ေန႔ ၉ ရက္ေန႔က ေဘက်င္း၌ တရုတ္-အာရပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ဝန္ႀကီးအဆင္႔အ စည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေဘက်င္းသုိ႔ လာေရာက္ေသာ အုိမန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အာလာဝီ ၊ ကာတာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အယ္လ္ မူရုိင္ကီ၊ ေကာ္မိုရုိႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အာျမင္၊ ဆူဒန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အုိဆာမာ၊ ဘာရိန္းႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟာလစ္ဒ္ တုိ႔ႏွင္႔ အသီးသီးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

   Webradio