• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ မကၠရုိ စီးပြါးေရး ထိန္းညွိေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထင္ရွား

(GMT+08:00) 2018-07-05 09:21:39

ယခုနွစ္သည္ တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ေျမာက္နွစ္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ လူမႈ သိပၸံပညာ တံခြန္အသင္းၾကီး နုိင္ငံေတာ္ အဆင္႔ျမင္႔ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔က ဦးစီး ျပဳလုပ္ေသာ "ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တံခါးဖြင႔္ေရးနွင္႔ တၿပိဳင္တည္း" ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္႔ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔မ်ား ဖုိရမ္ကုိ မၾကာမီက ပီကင္း၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ လူမႈသိပံၸပညာ တံခြန္အသင္းၾကီး သုေတသန ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္၊ စီးပြါးေရး သုေတသနဌာန ဌာနမႉးေဟာင္း က်မ္က်ိဳယြမ္က၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါး ဖြင္႔ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ ေနာက္ပုိင္း တရုတ္ျပည္ မကၠရုိစီးပြါးေရး ထိန္းညွိေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ထင္ရွားသိသာပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ အတြင္း ဂ်ီဒီပီ ပ်မ္းမွ် တုိးတက္နွုန္းမွာ ၉ ႔ ၅ ရာခုိင္နွုန္း ရွိၿပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ စားသုံးမႈ ကုန္ေစ်းနွုန္း ကိန္းညႊန္း ပ်မ္းမွ် တုိးတက္နွုန္းမူ ၅ ရာခုိင္နွုန္းေတာင္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio