• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္

(GMT+08:00) 2018-07-03 09:40:08

ယခုနွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္မႈ ပမာဏ၊ ဆိပ္ကမ္း ကုန္တင္ ကုန္ခ်မႈ ပမာဏနွင္႔ ကုန္ေသတၱာ တင္ခ်မႈ ပမာဏနွင္႔ အေခ်ာထည္ ပမာဏမ်ားမွာ ကမၻာ႔ အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာသည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဖဲြ႔စည္းပုံနွင္႔ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာ အခ်ိဳ႕ တည္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ကားလမ္း ပုိ႔ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ အခ်ိဳးအစား မ်ားလြန္းအားၾကီးျခင္းသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေန ပုိမုိ ျပင္းထန္ဆုိးရြားလာေစေနေၾကာင္း၊ ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနွင္႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္က၊ လာမည္႔ သုံးနွစ္ အတြင္း အေျမာက္အမ်ားေသာ ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္မႈကုိ လက္ရွိ ကားလမ္း ပုိ႔ေဆာင္မႈအား အဓိက ထားေနျခင္းမွ ေရေၾကာင္းနွင္႔ ရထား ပုိ႔ေဆာင္မႈကုိ အဓိကထားျခင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယခုလ ၂ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

၂ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တရုတ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးနွင္႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး လ်ဴေရွာင္မင္က၊ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္ ေရာက္သည္႔အခါ တစ္ျပည္လုံး ရထား ကုန္တင္ ပုိ႔ေဆာင္မႈ ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ သန္း ၁၁၀၀ တုိးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရေၾကာင္း ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္မႈ ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ သန္း ၅၀၀ တုိးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio