• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္၌ လူ ၂ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ကုသမႈ ခံေန

(GMT+08:00) 2018-06-26 09:39:46

တရုတ္ တရားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး လ်ဴၾကည္႔ခ်မ္က၊ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ လူ ၂ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔သည္ သီးျခားထားၿပီး အတင္းအဓမၼ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ကုသမႈ ခံယူ ေနေၾကာင္း ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ေျပာၾကားပါသည္။

၂၅ ရက္ေန႔က တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရးရုံး၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္၊ လ်ဴၾကည္႔ခ်မ္က၊ ယခု တရုတ္ျပည္တြင္ တရားေရးရုံး ေအာက္ခံ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဌာန ၃၆၁ ခု ရွိၿပီး လူ ၃ သိန္း ၂ ေသာင္းကုိ လက္ခံ၍ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ကုသမႈ ေပးနုိင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုနွစ္က မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကုိ စတင္ က်င္႔သုံး ခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း စုစုေပါင္း မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစဲြသူ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ အတြက္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ကုသခဲ႔ျပီ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ကုသမႈ ခံေနသူ ဦးေရမ်ာ ၂ သိန္း ၄ ေသာင္း ရွိေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဌာန ၇၃ ခုရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

တရုတ္ တရားေရး ဝန္ၾကီးဌာန မူးယစ္ေဆးျဖတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေခ်ာ္ေရႊကၽြင္က၊ အမ်ိဳးအစားသစ္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစဲြသူ ဦးေရမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးမ်ားလာေနၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစဲြသူ စုစုေပါင္း ဦးေရ၏ ၅၃ ရာခုိင္နွုန္းအထိ တုိးလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈသစ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio