• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ျပင္သစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖစ္လစ္ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2018-06-25 15:13:16

        ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရီွက်င္႔ဖိန္သည္  ပီကင္းၿမိဳ႕ရိွ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွေနေသာ ျပင္သစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္ဒဝါ-ဖစ္လစ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

        ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဥကၠ႒ရီွက်င္႔ဖိန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖစ္လစ္၏ တရုတ္ခရီးစဥ္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ဝက္အတြင္းတြင္ ျပင္သစ္သမၼတ မကၠရြန္ႏွင္႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖစ္လစ္၏ တရုတ္ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ တရုတ္-ျပင္သစ္ ဆက္ဆံမႈအေပၚ အေလးထားျခင္းကို ေဖာ္ျပေၾကာင္း၊ တရုတ္-ျပင္သစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဘက္ျဖစ္၍ အျပန္အလန္ယံုၾကည္ၿပီး တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံကာ အျမဳေတအက်ဳိးစီးပြားႏွင္႔ အေရးႀကီး အာရံုစိုက္မႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ အေလးထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

        ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖစ္လစ္က ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက သမၼတ မကၠရြန္၏ ေအာင္ျမင္ေသာ တရုတ္ခရီးစဥ္သည္ ျပင္သစ္-တရုတ္ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အေရးႀကီးျခင္းကို ျပသေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ ျပင္သစ္-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ရိွေၾကာင္း၊ Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္သည္ အနာဂတ္ကို မ်က္ႏွာမူေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး လူသားတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင္႔ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio