• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကုန္ပစၥည္း တန္ဖုိးတုိး အခြန္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးကုိ တြန္းအားေပး

(GMT+08:00) 2018-06-21 09:24:32

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ယခုနွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ကုန္ပစၥည္း တန္ဖုိးတုိး အခြန္ VAT ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားစြာတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြါး ခံစားရေၾကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ကုန္ပစၥည္း အခြန္ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းသည္ စီးပြါးေရး ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင္႔ ျမွင္႔တင္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရွင္သန္အားနွင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ တုိးျမွင္႔ေရးတုိ႔အတြက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ထင္ရွားသည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုနွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကုန္ပစၥည္း အခြန္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ကာ လြန္ခဲ႔သည္႔ ၅ နွစ္အတြင္း ကုန္ပစၥည္း အခြန္ စုစုေပါင္း ယြမ္ ဘီလီယံ ၂၁၀၀ ခန္႔ ေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး စုစုေပါင္း ယြမ္ ဘီလီယံ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ႔နည္းလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio