• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ ရွန္ဟိုင္း ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-06-17 14:03:51

၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ ရွန္ဟိုင္း ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ကို ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔ညက ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၁၆ရက္ေန႔ညက တရုတ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး၊ တရုတ္ မီဒီယာ အုပ္စု(China Media Group) ဥကၠ႒ ရွင္႔ဟိုင္ရံႈသည္ ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ ရွန္ဟိုင္း ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအႀကိမ္ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္တြင္ Belt and Road ရုပ္ရွင္ပဲြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ကို အဆင္႔တိုးျမွင္႔ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ကူးလူးဖလွယ္မႈကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ကာ လူသားကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း သေဘာတူညီမႈကို စုစည္းရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုအႀကိမ္ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ကို ယခုလ ၂၅ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္တြင္ ေကာင္းမြန္ထူးခၽြန္သည့္ တရုတ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္မ်ား ျပသျခင္း၊ Jin Jueဆု ခ်ီးျမွင္႔ပဲြ အပါအဝင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပမည့္ အျပင္၊ Belt and Road ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔ကို တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး Belt and Road ရုပ္ရွင္ သီတင္းပတ္၊ Belt and Road ရုပ္ရွင္မ်ား ျပသပဲြႏွင္႔ စားပဲြဝိုင္း ဖိုရမ္စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကိုလည္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ႏွစ္၄၀ျပည့္ႏွစ္ ျဖစ္၍ ယခုအႀကိမ္ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္တြင္ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀အတြင္း တရုတ္ ရုပ္ရွင္ လုပ္ငန္း၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

ရွန္ဟိုင္း ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္သည္ အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အတိုင္းအတာ ႀကီးမားၿပီး ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား အၾကား ကူးလူးဖလွယ္ေရး ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွန္ဟိုင္း ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိျခင္းႏွင္႔ ၾသဇာရွိျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio