• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္သည္ တရုတ္ျပည္ကုိ ရည္စူးေသာ ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ထုတ္ျပန္ျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ လူခမ္းက သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ ေျဖၾကား

(GMT+08:00) 2018-06-16 09:51:24

အေမရိကန္သည္ တရုတ္ျပည္ကုိ ရည္စူးေသာ ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ထုတ္ျပန္ျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ လူခမ္းက သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ ေျဖၾကားပါသည္။

ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ညက အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ရုံးသည္ တရုတ္ျပည္မွ အေမရိကန္သုိ႔ တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚ အခြန္ တုိးေကာက္ရန္ စာရင္းဇယားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျခင္းအေပၚ တရုတ္ျပည္ဘက္က မည္သုိ႔ ေဝဖန္သနည္း ဟူေသာ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ေျဖၾကား ရာ၌ လူခမ္းက၊ မိမိသည္ အေလးအနက္ ေျပာၾကားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔သည္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ျပႆနာနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ဖူးေၾကာင္း၊ သေဘာကဲြလဲြမႈကုိ ေျဖရွင္းၿပီး နွစ္ဖက္စလုံး အက်ိဳးရွိေစရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ နွစ္ဖက္တုိ႔ ရရွိၿပီး သေဘာတူညီမႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ သေဘာထား ေျပာင္းလဲကာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြကုိ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚ မိမိတုိ႔ လြန္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း၊ ၄င္းလုပ္ရပ္သည္ နွစ္ဖက္တုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ထိခုိက္ ရုံသာ မက နုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး စည္းစနစ္ကုိလည္း ဖ်က္ဆီးေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ယင္းကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၁၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားပါသည္။  

လူခမ္းက၊ တရုတ္ျပည္ဘက္သည္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြ မျပဳလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ဘက္၏ သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ထိခုိက္ၿပီး ကုိယ္႔အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိမည္ မဟုတ္ေသာ အေမွ်ာ္အျမင္ မရွိေသာ လုပ္ရပ္ကုိ ရင္ဆုိင္လ်က္၊ တရုတ္ျပည္ဘက္သည္ အင္အားရွိရွိျဖင္႔ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြါးနွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ထိန္းသိမ္းၿပီး စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနွင္႔ နုိင္ငံစုံ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္ကုိ ျပတ္ျပတ္ သားသား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ အတုိင္းအတာတူ၊ အင္အားတူ အခြန္ ေကာက္ယူေရး ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အျမန္ဆုံး ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ယင္းမတုိင္မီက နွစ္ဖက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ရရွိေသာ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး အက်ိဳးရလဒ္ မွန္သမွ် အာဏာတည္မည္ မဟုတ္ေတာ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

လူခမ္းက၊ မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နုိင္ငံတကာ အက်ိဳးစီးပြါးနွင္႔ မကုိက္ညီေၾကာင္း၊ နုိင္ငံ အသီးသီးတုိ႔ အေနနွင္႔ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ ေခတ္လြန္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္ေသာ လုပ္ရပ္ကုိ ျပတ္ျပတ္ သားသား တားဆီး၍ လူသား၏ တူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္ မိမိတုိ႔ ပန္ၾကားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

 

   Webradio