• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ဆက္တုိက္ မွန္မွန္ တုိးတက္လာေန

(GMT+08:00) 2018-06-15 10:23:15

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ေမာင္ရွိန္ယုံသည္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားကုိ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ထုတ္ျပန္ ခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းက၊ မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးမွာ ဆက္တုိက္ မွန္မွန္ တုိးတက္ လာေနၿပီး မိမိသည္ ယခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး တုိးတက္နွုန္း ၆ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ ရွိေစရန္အေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ အျပည္႔အဝ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုနွစ္ ဒုတိယ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး အေျခအေနနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ရွိန္ယုံက၊ ျပင္ပ အေျခအေနကုိ ၾကည္႔ပါက မတည္မျငိမ္ ျဖစ္မႈနွင္႔ မညီမွ်မႈ အနည္းငယ္ တုိးေနေသာ္လည္း ကမၻာ႔စီးပြါးေရး နာလန္ျပန္ထူရန္ ျဖစ္နုိင္ေျခ လြန္စြာ မ်ားေန သျဖင္႔ တရုတ္ျပည္၏ နုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈသည္ မွန္မွန္ တုိးတက္ရန္အရွိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္အုံးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေျခအေနကုိ ၾကည္႔ပါက၊ ယခုနွစ္မ်ားအတြင္း ကုန္ပစၥည္း စားသုံးမႈ၏ စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈ အေပၚ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္နႈန္ုးမွာ တေလွ်ာက္လုံး ဆုိသလုိ ၆၀ ရာခုိင္နွုန္း ဝန္းက်င္တြင္ ရွိၿပီး ထြန္းသစ္စ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားလည္း အဆက္မျပတ္ ရွင္သန္ တုိးတက္လာေနေၾကာင္း သုံးသပ္ ထားပါသည္။

   Webradio