• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံႏွင္႔ ပိုမုိရင္းႏွီးေသာ ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္း ကုိ ထူေထာင္ရန္ တရုတ္ ဆႏၵရွိဟု ဝမ္ယိ ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-06-13 14:11:49

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဝမ္ယိသည္ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔က ပီကင္းျမိဳ႔တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လိမ္ေဂ်ာ္ေဟြႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ႔သည္႔ ၁၅ျပည္႔ေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပီးခဲ႔သည္႔ ၁၅ႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ႔ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ပုိမုိရင္းႏီွးေသာ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကုိ လက္တြဲထူေထာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ သေဘာတူညီျပီး အတည္ျပဳခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဝမ္ယိက ေျပာၾကားပါသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးရံုးသည္ တက္ၾကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈစေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အာဆီယံႏွင္႔တရုတ္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမိုနက္ရိႈင္းေစလုိ ေၾကာင္း လိမ္ေဂ်ာ္ေဟြက ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio