• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏုိင္ငံျခားေရးနည္းလမ္းသည္ ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ေရရွည္တည္ျငိမ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ဟု ဥေရာပသမဂၢ ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-06-13 14:11:08

ေျမာက္ကုိးရီးယားႏွင္႔အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင္႔ လံုျခံဳေရးမူဝါဒ အဆင္႔ျမင္႔ ကုိယ္စားလွယ္ မုိေကရီနီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ၊ ယခုအၾကိမ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပျခင္းျဖင္႔ ႏုိင္ငံျခားေရးနည္းလမ္းသည္ ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ေရရွည္တည္ျငိမ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံျပဆုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢအေနႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာအႏုျမဴစြမ္းအင္အဖြဲ႔ စေသာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ႏွင္႔ အတူ ေနာက္ဆက္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင္႔ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္သာ လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းႏွင္႔ ေထာက္ခံမႈမ်ားကုိ တင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။

   Webradio