• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေအအိုင္ဒီအိက္စ္ေရာဂါ ကုသကာကြယ္ရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပန္ၾကား

(GMT+08:00) 2018-06-13 10:58:57
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္က ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ေအအိုင္ဒီအိက္စ္ေရာဂါ ကုသကာကြယ္ေရးတြင္ တိုးတက္မႈရိွျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇြဲမေလွ်ာ႔ခ်ဘဲ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ဂူတာရက္စ္သည္ ၁၂ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အိက္စ္ေရာဂါ ကုသကာကြယ္ေရးအေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio