• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၈GMS စီးပြားေရးစႀကႍျပည္နယ္မွဴးဖုိရမ္ကို ကူမင္း၌ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-06-13 10:46:03

၂၀၁၈ခုႏွစ္ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသငယ္ GMS စီးပြားေရးစႀကႍျပည္နယ္မွဴးမ်ားဖုိရမ္ကို ယမန္ေန႔ ၁၂ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ စသည္႔ႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၊တုိင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင္႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ပညာရွင္တုိ႔ ယခုအႀကိမ္ဖုိရမ္ႏွင္႔ အစည္းအေဝး သို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရသိရသည္။

၄ ရက္ၾကာက်င္းပသည္႔ ယခုတစ္ႀကိမ္ဖုိရမ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ လုပ္ငန္းကို အဓိကထားေသာ ေရရွည္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ဘက္စံုတြန္းအားေပးေရးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

   Webradio