• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ အေထြေထြ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အရည္အခ်င္း မွန္မွန္ တုိးတက္လာ

(GMT+08:00) 2018-06-13 09:37:11

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ေရးရာ ဦးစီးဌာန ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစင္တာမွ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ အေထြေထြ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အရည္အခ်င္းသည္ မွန္မွန္ တုိးတက္ လာေနသည္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ဆန္းသစ္မႈ စြမ္းအား လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာၿပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမွာ ၂၁၆ ႔၅ မွတ္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကထက္ ၂၇ မွတ္ တုိးလာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တစ္ျပည္လုံး၌ မူပုိင္ခြင္႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္မႈ ပမာဏမွာ ၁၃ သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကထက္ ၁၄ ႔ ၂ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာကာ ကမၻာ႔ သတၱမ ေနရာတြင္ ၇ နွစ္ ဆက္တုိက္ တည္ရွိနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ကုန္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္မႈ ပမာဏမွာ ၅၇ သိန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကထက္ ၅၅ ႔၇၂ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာကာ ကမၻာ႔ တတိယ ေနရာတြင္ တည္ရွိ ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio