• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ကင္းမဲ႔ေစရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္

(GMT+08:00) 2018-06-13 09:32:40

ေျမာက္ကုိးရီးယား နုိင္ငံေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကင္ဂ်ံဳအန္နွင္႔ အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔တုိ႔သည္ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က စင္ကာပူ ကာေပလာ ဟုိတယ္၌ ပူးတဲြ ေၾကညာစာတမ္း တစ္ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယင္းေၾကညာစာတမ္းတြင္၊ ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔သည္ ဆက္ဆံမႈသစ္ တည္ေထာင္ရန္နွင္႔ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ေရရွည္ တည္ျငိမ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စနစ္ တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထရန္႔သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယားအား လုံျခံဳေရး အာမခံ ေထာက္ပံ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ လုံးဝ န်ဴကလီးယား ကင္းမဲ႔ေစရန္ ကတိျပဳခ်က္ကုိ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

   Webradio