• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

"တရုတ္-ကေမၻာဒီးယားစီးပြားေရးသစ္စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ"ကို ကေမၻာဒီးယား၌ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-06-12 15:19:37

"တရုတ္-ကေမၻာဒီးယားစီးပြားေရးသစ္စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ"ကို ယခုလ၁၀ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံဖႏြမ္ပင္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပျပီး တရုတ္-ကေမၻားဒီးယား လုပ္ငန္းမ်ားမဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခ်ဳပ္မ်ားစြာကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္သတင္းဌါနမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကေမၻာဒီးယားကုန္စည္စီးဆင္းေရးႏွင္႔ အင္တာနက္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီ၊ လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔အခြင္႔ေကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး လက္ရွိအေျခအေန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္က်ဥ္စသည္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio