• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ရွီက်င္႔ဖိန္ ၾကီးမႉးက်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-05-16 18:11:08

                                                                                                                                                                                              

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ဗဟုိ နုိင္ငံျခား ေရးရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ၾကီးမႉးက်င္းပၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ နုိင္ငံျခားေရးရာ လုပ္ငန္းအေပၚ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ နုိင္ငံၾကီး သံတမန္ေရး အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နွစ္ ၁၀၀ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၂ ရပ္ ေဖၚေဆာင္ရန္နွင္႔ တရုတ္ အမ်ိဳးသား မြန္ျမတ္ေသာ ရွင္သန္ေရး အိပ္မက္ ေဖၚေဆာငရန္အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio