• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ရွင္းက်န္းယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အီရတ္သို႔ ခရီးလွည္႔လည္

(GMT+08:00) 2018-05-16 13:47:03

တရုတ္ရွင္းက်န္းယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က အီရတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံရံုးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပခဲ႔ရာတြင္ တရုတ္ႏွင္႔ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာမ်ားအား တရုတ္ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္စြာဘာသာကိုးကြယ္မႈ ေပၚလစီႏွင္႔ရွင္းက်န္း၏စီးပြါးေရး၊လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဥကၠ႒၊တရုတ္ႏိုင္ငံျခားခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ရႈီေကြ႔ရွမ္က ယခုအၾကိမ္ တရုတ္ရွင္းက်န္းယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ အီရတ္ခရီးစဥ္သည္ အီရတ္နယ္ပယ္အသီးသီးက ရွင္းက်န္း၏သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ႔ထံုးစံ၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးတိုးတက္မႈႏွင္႔ဘာသာေရးကိုးကြယ္မႈအေပၚနားလည္သိရွိ မႈကို တိုးျမွင္႔ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   Webradio