• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လ်ဴဟုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ တရုတ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ အေမရိကန္သုိ႔ ေရာက္ရွိ

(GMT+08:00) 2018-05-16 13:22:50
အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ၊ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အထူးသံတမန္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ေကာ္မတီဝင္၊ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ တရုတ္-အေမရိကန္ ဘက္စုံ စီးပြါးေရး ေဆြးေႏြးပဲြ၏ တရုတ္ျပည္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ လ်ဴဟုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ တရုတ္ စီးပြါး ကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔သည္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအနက္၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒ ယီကမ္း၊ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ နင္ဂ်ီေက်၊ ဗဟုိ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီရုံး ဒုဥကၠ႒ ေလ်ာင္မင္၊ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး က်င္႔ေက်ကြမ္၊ စက္မႈနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး လုိဝင္ စသည္႔ အဓိက စီးပါြးေရး ဌာနမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
   Webradio