• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကုလသမဂၢ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးနွင္႔ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ ၇၄ၾကိမ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-05-16 11:37:00

        ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ၊ ကုလသမဂၢ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးနွင္႔ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ ၇၄ ၾကိမ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ ၇၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံ ဥကၠ႒၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးနွင္႔ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး Shamshad Akhtar ၊ အိမ္ရွင္ထိုင္းနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Don Pramudwinai နွင္႔ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ခန္႔တို႔သည္၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္၊ ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ဆက္တိုက္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေနာက္ခံ၌ မညီမွ်မႈ ဟူေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အားျဖင္႔     ေခ်တင္ေျပာဆိုသည္႔အျပင္၊ ဘက္ေပါင္းစံုဝါဒနွင္႔ ေရွ႔တန္းသိပၸံနည္းပညာစသည္႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား နွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

   Webradio