• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အေမရိကန္ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-05-16 09:29:22

တရုတ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရး ကူးလူးဖလွယ္ေရး ဗဟုိဌာနနွင္႔ အေမရိကန္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းတုိ႔ ပူးတဲြ ျပဳလုပ္ေသာ ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အေမရိကန္ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔နွင္႔ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္း၌ က်င္းပ ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ စြမ္းအင္၊ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း၊ သံမဏိ၊ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ စသည္႔ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ အေမရိကန္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆးဝါးနွင္႔ ေဆးဝါးကုသေရး ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ သိပံၸနည္းပညာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စသည္႔ နယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေသာ အေမရိကန္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက၊ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕နွင္႔ ရင္ဆုိင္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း နွစ္ဖက္အၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစရန္ အခြင္႔အလမ္း မ်ားစြာ ရွိျမဲ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႔ၾကပါသည္။

   Webradio