• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘန္ကီမြန္းနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

(GMT+08:00) 2018-05-16 09:24:45

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ပုိေအာ္ အာရွဖုိရမ္ ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဘန္ကီမြန္းနွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ပုိေအာ္ အာရွဖုိရမ္ကုိ ယခု ရာစုနွစ္ အစဦးပုိင္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ျပီး ကနဦးရည္မွန္းခ်က္မွာ အာရွနုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ လက္တဲြ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္နွင္႔ အာရွနုိင္ငံမ်ား၏ ၾသဇာေညာင္းမႈကုိ တုိးျမွင္႔ရန္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖုိရမ္၏ တည္ေထာင္ျခင္းနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး ျဖစ္စဥ္နွင္႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး တံခါးဖြင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဘန္ကီမြန္းကလည္း၊ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနတြင္ ဖုိရမ္သည္ စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ေထာက္ခံရန္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ အခ်က္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio