• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဝမ္ယိသည္၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးနွင္႔ ေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2018-04-16 10:05:37

      တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဝမ္ယိ သည္၊ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔ က ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ရာ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Taro Konoနွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ရာ၌ ဝမ္ယိက တရုတ္-ဂ်ပန္ဆက္ဆံမႈသည္၊ ေကာင္းမြန္ လာရန္  အလားအလာေပၚေပါက္ ေနေသာ္လည္း၊ ရွပ္ေထြးျပီးထိလြယ္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း၊ မိမိ၏ ယခုအၾကိမ္ဂ်ပန္ခရီးစဥ္သည္၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ရက္မ်ား အတြင္း တရုတ္ျပည္အေပၚ ဂ်ပန္ နိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေပၚလစီအတြက္ တံု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၂ နိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာေရးအတြက္ အေရးၾကီး ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းျဖစ္ကာ၊ ၂ နိုင္ငံ ထိပ္သီးမ်ား တစ္ဆင္႔တက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေျခအေနဖန္တီးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔အျပင္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္တို႔သည္၊ ကိုးရီးယားကြ်န္းဆြယ္အေျခအေနအပါအဝင္ အတူတကြ အေရးထားၾကသည္႔ နိုင္ငံတကာနွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ႔ၾကသည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

 

   Webradio