• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ ေဒသအရပ္ရပ္တြင္ နုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳမွုအသိ တုိးျမွင္႔ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ား ျပဳလုပ္

(GMT+08:00) 2018-04-16 09:20:26

ဧျပီလ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ တတိယ အၾကိမ္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး နုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳမွု အသိပညာေပးေရးေန႔ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္ ေဒသအရပ္ရပ္တြင္ နုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳမွုအသိ တုိးျမွင္႔ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

က်န္းစူးျပည္နယ္ န်ဴကလီးယားနွင္႔ န်ဴကလီးယား ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ျဖာထြက္မွု စီမံ ၾကပ္မတ္ေရးဌာနသည္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ န်ဴကလီးယားနွင္႔ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ျဖာထြက္မွု အသိပညာေပးေရး အုိးပင္းေန႔ လွုပ္ရွားမွုကုိ ျပဳလုပ္ျပီး၊ န်ဴကလီးယား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရး၊ မုိဘုိင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ န်ဴကလီးယား နည္းပညာ အသုံးျပဳေရးဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားေပးခဲ႔ပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီနွင္႔ တရုတ္နုိင္ငံ ကူးစက္ေရာဂါ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးနွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာတုိ႔သည္ ဇီဝသတၱဝါ လုံျခံဳမွုဆုိင္ရာ အသိပညာေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျပီး စစ္မွုထမ္းမ်ားနွင္႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး အသိပညာမ်ားေပးခဲ႔ပါသည္။

   Webradio