• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရုပ္ရွင္ကားတုိင္းအေပၚ သိရွိနားလည္မႈကို ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေျပာၾကားမည္ဟုထ်န္ထန္ဆု အကဲျဖတ္သူတြမ္႔ယိဟုန္ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-04-15 11:25:53

   တရုတ္ႏုိင္ငံ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးအစား ေအ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွ အေကာင္းဆံုးအမ်ိဳးသားဇာတ္ေဆာင္ဆု ရရွိခဲ႔ဖူးေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ မင္းသား တြယ္႔ယိဟုန္အတြက္ ယခုလတြင္ တာဝန္ေနာက္တစ္ခုရွိျပန္ၿပီ။ အဲဒီက်ေတာ႔ ထ်န္ထန္ဆု ကို အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ တြမ္႔ယိဟုန္သည္ ေဘက်င္း၌ စီအာအုိင္သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အကဲျဖတ္ခ်ိန္အတြင္း မိမိသည္ ၿငိမ္သက္စြာၾကည္႔၊ ၿငိမ္သက္စြာနားေထာင္၊ မိမိ၏အျမင္ကို ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေဖၚျပမည္ဟုေျပာၾကားသည္။

   Webradio