• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင္႔ အကဲျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဒါရုိုက္တာဝမ္က်ားေဝ႔ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-04-15 11:24:30

၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေဘက်င္းႏုိင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ယေန႔ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ မည္ျဖစ္သည္။ ထ်န္ထန္ဆု ႏုိင္ငံတကာအကဲျဖတ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ တရုတ္နာမည္ေက်ာ္ ရုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာ ဝမ္က်ားေဝ႔ႏွင္႔ တရုတ္၊ အေမရိကန္၊ ပိုလန္၊ ရုိေမးနီးယား၊ ေဆြဒင္ ႏုိင္ငံမွ အျခားအကဲျဖတ္ေကာ္မတီဝင္ ၆ ဦးတုိ႔သည္ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေဘက်င္း၌  မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပခဲ႔သည္။ ဝမ္က်ားေဝ႔က အကဲျဖတ္ေကာ္မတီအေနႏွင္႔ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင္႔ အကဲျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုေျပာၾကားသည္။

   Webradio